Monthly Archive: May 2022

Nyhetsbrev 2022:01

Allmänt Styrelsen kommer att, som tidigare gjorts, skriva kortare nyhetsbrev ungefär fyra gånger per år framöver som anslås på anslagstavlan i alla entréer samt på hemsidan. Tanken är att kort informera och summera vad...

Kallelse till årsstämma 18 maj 2022

Kallelse till årstämma 2022 för Brf Vikingen 6 är skickad till samtliga medlemmar och ska komma fram inom kort. Årets årsstämma kommer att hållas i föreningeslokalen den 18 maj kl 18:00. Nedan finns kallelsen...