Nyhetsbrev 2024:02

Gemensam el

Kostnaden för elförbrukningen faktureras retroaktivt med tre (2) månaders fördröjning enligt information från Simpleko. Kostnaden för februari månads elförbrukning ser du på avgiften för maj månad. (Styrelsen vill påpeka att maj månads avgift har sista april som förfallodatum, så i praktiken är det två månaders fördröjning). Det innebär att alla boende ska ha fått sin första elräkning via Simpleko nu. Tyvärr är den första elräkningen något för låg då föreningen inte fått alla fakturor ännu. Föreningen har två olika elavtal:

  • Ett elhandelsavtal, i nuläget rörligt elprisavtal med Skellefteå Kraft AB. Föreningen kan fritt välja mellan flera olika leverantörer.
  • Ett elnätsavtal med Vattenfall AB. Vattenfall är nätägare i hela Sundbyberg kommun så vi har inget annat val än att ingå elnätsavtal med Vattenfall.

Vattenfall har tyvärr inte skickat någon faktura ännu sedan vi gick över till gemensam el. Så fort Vattenfall skickar ut fakturorna kommer alla boendes elräkning att korrigeras.

Årsredovisning och föreningsstämma

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på hemsidan för den som är intresserad. Har du inte möjlighet att läsa den eller vill få en papperskopia kan du kontakta styrelsen så kan vi säkert hjälpa till.

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att vara onsdagen den 15 maj kl 18:00 i föreningslokalen. Kallelse kommer att skickas ut separat.

Tvättstugan

Tvättstugans två stora tvättmaskiner för grovtvätt, en på vardera tvättpass, har fått helt nya tvättmedelsfack installerade i början av mars. Styrelsen har beställt rengöring av tvättmedelsfacken (2 gånger i månaden), men det krävs även att samtliga boende hjälps åt att hålla rent och snyggt i tvättstugan för bästa resultat.

  • Gör rent efter dig i tvättstugan efter avslutat tvättpass, för allas trevnad.
  • Överdosera inte med tvätt- och sköljmedel, det är onödigt både för miljön och maskinerna.
  • Lägg tvättmedel i korrekt fack, om fel fack används kan det orsaka stopp.

Matavfallsinsamling

Det är många som hör av sig och undrar hur det blir med matavfallsinsamling för vår förening. Tyvärr har varken vår förenings styrelse eller styrelsen för Vikingens samfällighet fått uppdaterad information från SAVAB – Sundbyberg Avfall och Vatten AB, som sköter sop- och matavfallshantering i Sundbyberg/Rissne. Enligt senaste informationen gäller för Rissne och för oss här på Mjölnerbacken:

  • Det finns ett nationellt krav med matavfallsinsamling sedan 1 januari 2024.
  • Fastighetsägare i Rissne har tidigare fått dispens från kommunen med att införa separat matavfallsinsamling till och med sista december 2023.
  • SAVAB har fått dispens från Naturvårdsverket under två år med att införa matavfallsinsamling i Rissne med hänvisning till den nya sopsugsanläggningen som kommer att byggas.
  • Vi som fastighetsägarna behöver inte göra någonting i dagsläget.

El-laddstolpar i garaget och på gatan

Vi får många frågor om när el-laddstolparna i garaget och på gatan kan börja användas. Svaret från samfälligheten som sköter om detta är att ambitionen är att det ska gå så snart som möjligt men det finns vissa tekniska frågor som behöver lösas samt att samfälligheten väntar på att Vattenfall ska utöka elkapaciteten.