Monthly Archive: December 2019

Nya lås i gårdsbommarna

Bägge gårdsbommarna, vid Mjölnerbacken 61 och Mjölnerbacken 67/tvättstugan, har fått nya låscylindrar då det varit problem för många boende att kunna använda sina nycklar. Nya låscylindrarna fungerar med samma nycklar som förut, men nu...