Nyhetsbrev 2024:01

Gemensam el och vattenfall Gemensam el är nu installerat och aktiverat i vår förening, detta gäller för alla boende, både bostadsrättsmedlemmar och hyresgäster. Med gemensam el så är det föreningen som köper in all...