Nyhetsbrev 2024:01

Gemensam el och vattenfall

Gemensam el är nu installerat och aktiverat i vår förening, detta gäller för alla boende, både bostadsrättsmedlemmar och hyresgäster.

Med gemensam el så är det föreningen som köper in all el, varje boende får sedan betala för sin lägenhets förbrukning till föreningen. Kostnaden för elförbrukningen för februari och kommande månader kommer på samma faktura som avgift eller hyra från Simpleko.

Kostnaden för elförbrukningen kommer att släpa en månad, så kostnaden för februari månads elförbrukning kommer du få betala för i mars månad, och så vidare.

Vattenfall har börjat skickat ut information till alla boende där det bekräftas att elavtalet med Vattenfall har sagts upp. Detta är helt i sin ordning, elen kommer inte att brytas för boende. Det har varit ganska många som varit oroliga för detta och hört av sig till styrelsen, men det är inte någon risk att strömmen bryts, det är standardformulering som Vattenfall skickar ut i samband med uppsägning av avtal.

Vi vill påminna om att:

  • Infometric sköter uppsägning av varje boendes avtal med tidigare elleverantör.
  • Föreningen har ett rörligt elprisavtal med Skellefteå Kraft AB tills vidare, tanken är att låta stämman avgöra om föreningen ska teckna fast elprisavtal på årets föreningsstämma.
  • Du kan fortfarande få faktura/fakturor från Vattenfall för tidigare månader (januari och tidigare), det ska alltid framgå på fakturan för vilken period det gäller.

Motioner, föreningsstämma och årsredovisning

Som flesta boende förhoppningsvis har sett går det att skicka in motioner inför föreningsstämman fram till och med 17 mars 2024.

Årets föreningsstämma kommer preliminärt vara onsdagen den 18 maj kl 18:00 i föreningslokalen. Kallelse till föreningsstämman kommer vid senare tillfälle där datum, tid och plats kommer att framgå.

Årsredovisningen för 2023 granskas av föreningens revisor och kommer finnas tillgänglig på hemsidan och inför föreningsstämman så snart det är möjligt.

Trapphus

  • Under slutet av 2023 gjordes en storstädning av respektive trapphus.
  • Hisspartierna runt hissdörrarna har målats om där fanns behov för det.
  • Tänk på att hålla entredörrarna stängda för att hålla ute kyla, ohyra och ovälkomna gäster.

Renovering av lägenhet

  • Tänk på att större renovering av lägenhet kräver godkännande av styrelsen, reglerna för renovering skärptes 1 januari 2023 vilket gav styrelser för bostadsrättsföreningar större befogenheter om lägenheter renoveras utan styrelsens godkännande. Boende kan till exempel bli skyldig att återställa och stå för kostnaden, eller i värsta fall bli uppsagd från föreningen.
  • Tillåtna tider för störande ljud vid till exempel vid renovering, har uppdaterats. För vardagar är det mellan 08:00 – 20:00 medan helger är det 10:00 – 20:00 som gäller.
  • Visa hänsyn mot grannar, vid större renovering som kommer pågå en längre tid, under flera dagar, häng gärna upp en lapp i trapphuset där du förvarnar grannarna om mellan vilka datum det kommer pågå renovering.