Välkomna att lämna in motioner!

Nu är det dags att lämna in motioner till Brf Vikingen 6 ordinarie föreningsstämma. Nedan ges lite svar på frågor kring just motioner samt förslag på hur man själv skriver en.

Vad är en motion och vad händer med dessa på stämman?

En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett om de sitter i styrelsen eller ej. När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bland annat föreningens stadgar och lagtext. Styrelsen lämnar sedan förslag till beslut med en motivation. På föreningsstämman röstar alla närvarande (en röst/bostadsrätt) om motionerna. Tillsammans med kallelsen till föreningsstämman (vilken utfärdas tidigast 6 veckor, och senast 2 veckor innan stämman) kommer Du som är Brf-medlem att få alla motioner, med styrelsens förslag till beslut, samt övriga stämmohandlingar.

Hur skriver jag en motion?

Att skriva en motion är enkelt. Håll Dig till vad, varför och hur:

  • Vad tycker du ska åtgärdas?
  • Varför tycker du så?
  • Hur tänker du att det kan genomföras?

Det vill säga motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. Du måste skriva under din motion med namn och lägenhetsnummer för att den ska vara giltig.

Var och när lämnar jag in min motion?

Det finns två sätt att lämna in motioner till Brf Vikingen 6:

Sista dag att lämna in motioner är 2024-03-17

Vi ser fram emot många konstruktiva och kreativa motioner samt ett stort engagemang inför och på Brf Vikingen 6 föreningsstämma.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och där kan Du vara med och påverka utvecklingen av vår bostadsrättsförening.

Kallelse till föreningsstämman kommer senare.