Vatten i källare efter regnrik sommar

Hej

Under sommaren har det upptäckts vatten i delar av källaren där några förråd blivit drabbade efter perioder med mycket regn.

Vi ber därför alla boende att vara uppmärksamma när det gäller era förråd och källare. Titta gärna till era förråd emellanåt samt meddela styrelsen om du upptäcker vatten i antingen ditt eller någon annans förråd. Kom ihåg att ange i vilken trappuppgång och om möjligt vilket förrådsnummer det gäller.

Vi har haft avloppstekniker på plats som konstaterat att rör och ledningar i och utanför fastigheten fungerar som det ska. Det har inte påträffats några stopp någonstans eller spruckna vattenrör.

Det som förmodligen skett är att marken blir mättad, dvs det är så mycket vatten i marken att det trycks upp vatten underifrån.

Föreningens tekniska förvaltare jobbar med att förlänga stuprören runtom fastigheterna för att försöka leda bort vatten från huskropparna. Det blir eventuellt även aktuellt att se över och rensa dagvattenbrunnarna som finns på innegården.

Förvara inte ömtåliga saker direkt på golvet i källare

Tänk på att inte förvara ömtåliga saker direkt på golvet i källaren i ditt förråd. Till exempel flyttkartonger i papp ska man helst inte ha på golvet, helst inte alls. Använd hellre plastlådor med tillhörande lock. Överlag bör inget ömtåligt förvaras i papp-kartonger då det inte skyddar mot vatten över huvud taget.

I värsta fall kan vatten komma antingen underifrån, ovanfrån eller från sidan – beroende på om det är trycksatt vattenledning eller ett vatternrör som spruckit eller om det som nu under sommarn trycks upp vatten underifrån. Så tänk på hur du förvarar ömtåliga saker.

Har ni frågor går det bra att kontaka styrelsen per e-post, styrelsen@brfvikingen6.se.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen