Bahnhof – planerat servicearbete

Bahnhof har informerat om att följande två kommanden servicearbeten som kommer att genomföras:

Följande servicearbete påverkar Internetanslutningen för samtliga boende.

Servicearbete #1

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
Start: 2021-01-18 00:01
Stop: 2021-01-18 06:00
Förväntad nedtid: 4 timmar.

Medan följande servicearbete påverkar IP-telefonitjänster genom Bahnhof. OBS! Detta påverkar även porttelefonerna.

Servicearbete #2

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
Start: 2021-01-19 00:01
Stop: 2021-01-19 02:00
Förväntad nedtid: 30 sekunder.