Bahnhof – planerat servicearbete

Bahnhof har meddelat att det kommer att ske servicearbete som påverkar Internetuppkopplingen. Styrelsen har fått följande information från Bahnhof:

Underleverantör i området kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänst(er):

[2475387] Fast City Net BRF, 1000 Mbit/s, Mjölnerbacken 61, Sundbyberg

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
Start: 2020-11-10 00:01
Stop: 2020-11-10 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 6 timmar.

Detta innebär alltså att den natten den 10 november kan Internet-uppkopplingen för oss ligga nere i upp till sex (6) timmar.