Energideklaration

Greencon energi & miljö AB har för styrelsens räkning under augusti månad uppfört ny energideklaration för samtliga portar.

En sammanfattning av energideklarationen kommer att anslås i respektive trapphus inom kort.

Boende som önskar ta del av den fullständiga energideklarationen kan kontakta styrelsen för mer information.