Nyhetsbrev 2023:01

Allmän information

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är godkänd.
 • Årsstämman blir preliminärt den 16 maj kl 18:00 i föreningslokalen.
 • Anticimex har satt upp råttgift på gården p.g.a. problem med råttor. Anticimex har skyltat vid varje plats där råttgift har satts ut, vänligen var uppmärksam på detta.

Ekonomi

Med tanke på det allmänna ekonomiska läget i både Sverige men även runt om i världen vill vi passa på att informera om föreningens ekonomi.

 • Årsavgift för medlemmar förblir oförändrad för 2023.
 • Hyreshöjning för hyresgäster har styrelsen inte fått något beslut för ännu, hyresförhandling sker mellan föreningens ombud och Hyresgästföreningen. Samtliga hyresgäster informeras så fort det finns ett beslut att delge.
 • Föreningens ränteintäkter är något högre än räntekostnaderna för 2023.
 • Föreningen har ca 16.9 miljoner kronor i kapital på bank.
 • Föreningen har två lån; ett på ca 10 miljoner kronor med 0.56 % i ränta som löper ut 2023-12-30 och ett lån på ca 22 miljoner kronor med 0.64 % i ränta som löper ut 2025-12-30.
 • Allmänna omdömet från föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko är att föreningen har en mycket god ekonomi.

Planerat underhåll 2023

Följande underhåll kommer att ske under 2023:

 • Införande av gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD). Projektet kommer mest sannolikt att slutföras under 2023.  Beslut om elabonnemang tas på årsstämman i maj.
 • Tvättning av fönsterbleck, balkongräcken, tak till entreportar och i de fall det behövs kommer även ommålning av fönsterbleck att ske. Mer information kommer under våren.
 • Extra lekutrustning på innergården. Önskemål från flera boende är någon form av rutschkana, vilket vi hoppas kunna ha på plats innan sommaren.

Valberedningen söker intresserade till styrelsen

Valberedningen söker dig som är intresserad av att ingå i styrelsen. Styrelsen består av ledamöter och suppleanter som väljs av medlemmarna som deltar vid årsstämman.

Styrelsearbetet består av både små och stora frågor; allt från att städning utförs, underhåll av fastighet, införande av ny teknik eller utrustning till att arbeta med budget och ekonomi. Styrelsearbetet är lärorikt och givande – hur mycket tid och engagemang som behöver avsättas varierar i omfattning men man får vara beredd på att avsätta tid varje månad.

Som valberedningen skrev i tidigare utskick är det cirka 10-15 fysiska möten per år. Det är dels interna styrelsemöten men även möten med leverantörer.

Är du intresserad av att ingå i styrelsen? Kontakta då valberedningen via e-post: valberedningbrfvikingen6@gmail.com

Vill du ingå i valberedningen för nästa mandatperiod? Då kan du kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfvikingen6.se