Nyhetsbrev 2023:04

Inför jul och nyår

  • Alla boende ska ha fått en liten julklapp och ett julkort från styrelsen i sitt brevinkast.
  • Felanmälan till FSS, kontakt med styrelsen och kontakt med övriga leverantörer sker fortfarande på samma sätt som vanligt. Men tänk på att under jul och nyår är det många röda helgdagar så det kan vara längre svarstider.

Brandvarnare

Just nu är det många som gärna använder levande ljus hemma så vi ber därför er alla att se över er brandvarnare hemma. Se till att ni faktiskt har en brandvarnare men testa även så att brandvarnaren och batteriet fortfarande fungerar.

  • Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
  • Saknar du brandvarnare eller vill/behöver ha en ny kan ni kontakta vår tekniska förvaltare FSS för hjälp med detta.
  • Om du byter ut din brandvarnare ska du inte slänga den i vårt sopnedast. Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig.

Gemensam el och vattenfall

Enligt tidigare information så kommer gemensam el att installeras 30-31 januari och 1 februari 2024. Mer information kommer från vår leverantör i januari om vilka trapphus som berörs under vilken dag.

OBS! 30 januari är det planerat för ett längre strömavbrott på cirka 4 timmar som påverkar alla boende.

Föreningen ”tar över elen” från och med februari 2024. Ni som inte får/fått elräkning från Vattenfall på sistone bör tänka på att det förmodligen kommer en stor slutfaktura någon gång i början på 2024. Tyvärr kan inte vi i styrelsen påverka hur Vattenfall väljer att debitera sina kunder.

Styrelsen har beslutat om att teckna ett rörligt elavtal med Skellefteå Kraft. Tanken är att byta till fast elprisavtal under våren. All el från Skellefteå Kraft kommer från förnybara energikällor, även kallad ”grön el” vilket varit önskemål från ganska många boende.

Ekonomi

  • Styrelsen har, tillsammans med föreningens revisor, beslutat om att amortera av ett lån på cirka 10 miljoner kronor som löper ut sista december 2023. Totalt lån kvar efter amorteringen är cirka 22 miljoner kronor vilket är ungefär 2200 kr per kvm.
  • Medlemsavgiften kommer att bli oförändrad under 2024.
  • Hyran för 2024 förhandlas mellan föreningens ombud och Hyresgästföreningen. Hyresgäster kommer att informeras så fort förhandlingen är avslutad.