Problem med porttelefoner

Uppdatering (2022-04-07): Information från tjänsteleverantören är att ärendet är eskalerat och att fel är identifierat men ingen lösning ännu. Lösning tros finnas i slutet av veckan (v14).

Just nu är det problem med porttelefonerna, detta drabbar alla porttelefoner i samtliga uppgånger (61-67). Problemet är felanmält till vår tjänsteleverantör som felsöker problemet under dagen.